برای اطلاع از لیست محصولات و سیستم های شرکت ماینلب استرالیا minelab می توانید وارد سایت فلزیاب الوند شوید

فلزیاب های ماینلب استرالیا

فلزیاب جی پی ایکس 5000

2.500$
تخفیف!

فلزیاب های ماینلب استرالیا

فلزیاب اکسترا ویجر

400$
تخفیف!

فلزیاب های ماینلب استرالیا

فلزیاب ونکویش 540 پرو

700$

فلزیاب های ماینلب استرالیا

فلزیاب اکسترا پرو

650$
تخفیف!

فلزیاب های ماینلب استرالیا

فلزیاب مانتیکور ماینلب استرالیا

1.800$
تخفیف!

فلزیاب های ماینلب استرالیا

فلزیاب جی پی زد 7000

9.500$
تخفیف!

فلزیاب شرکت های خارجی

فلزیاب گو فایند 66 و 11

480$
تخفیف!

فلزیاب های ماینلب استرالیا

فلزیاب اکوناکس 900 ماینلب استرالیا

1.450$
خرید و مشاوره رایگان